top of page

Om Frítt Val

Frítt Val er en bevægelse, der kæmper for fri abort på Færøerne. Vi er af den opfattelse, at abort er et personligt valg. Dette synspunkt bygger på en grundlæggende tillid til, at det er gravide personer selv, der har de bedste forudsætninger til at tage beslutninger om deres krop og reproduktiv sundhed.

 

Frítt Val – hvilket kan oversættes til “frit valg” – startede som en græsrodsbevægelse i september 2017, da en gruppe kvinder mødtes på kommunebiblioteket i Thorshavn med ét fællesmål: nemlig, at de alle ønskede at gøre noget med de manglende abortrettigheder på Færøerne. Efter mødet blev der formuleret et opråb, der belyser bevægelsens grundsynspunkter. Opråbet blev publiceret med ca. 200 underskrifter. Sidenhen er mange underskrifter blevet tilføjet, og i dag er der over 1000 personer, som med navn støtter Frítt Vals opråb om fri abort på Færøerne. Frítt Val blev etableret som en organisation d. 8. juni 2018.

 

Abortbevægelsen på Færøerne er selvfølgelig meget ældre end Frítt Val, og som organisation står vi på skuldrene af de forkæmpere før os, som på forskellig vis og gennem flere årtier har kæmpet for retten til abort på Færøerne. Vi har også en stor værdsættelse for det arbejde, som nøglepersoner har gjort – og stadig gør den dag i dag – for at sikre adgang til abort for personer, som oplever at blive benægtet abort i det færøske sundhedsvæsen. Vores hovedfokus er politisk reform og kulturel udvikling. På nuværende tidspunkt oplever personer på Færøerne, som ønsker eller overvejer abort, diskriminerende og uforudsigelige forhold i det færøske sundhedssystem.

 

Vores primære målsætning er at ændre lovgivningen, sådan at alle er sikret adgang til abort under trygge, nemt overskuelige og fordomsfrie vilkår. I tråd med dette arbejder vi for et sundhedssystem, hvor personer, som overvejer abort, er sikret adgang til relevante oplysninger om reproduktiv sundhed og upartisk vejledning om deres valgmuligheder fra læger og andre sundhedsfaglige medarbejdere.

 

På det kulturelle plan, arbejder vi for at stoppe stigmatisering og fordømmelse af aborter og personer, som tager abort. Dette gør vi bl.a. gennem oplysningskampagner og publicering af personlige fortællinger om abort, med det formål at bryde tavsheden og normalisere samtaler om abort. Udover at skabe et trygt og understøttende forum til at tale om abort og kropslig selvbestemmelse, håber vi med disse tiltag at nuancere den offentlige debat om abortrettigheder og at skabe en større forståelse for abort blandt den færøske befolkning.

 

Orientering ift. pressehenvendelser

 

Frítt Vals arbejde foregår hovedsageligt på et politisk og kulturelt plan. Journalister er velkomne til at videreformidle ovennævnte beskrivelse af vores aktiviteter og synspunkter. Uddybende spørgsmål om vores politiske arbejde besvares på individuelt basis.

 

Vi gør opmærksom på, at Frítt Val ikke taler for alle dem, som støtter abort på Færøerne, og vi har heller ikke til formål at repræsentere individuelle personer, der overvejer abort eller har taget abort på Færøerne.

 

Som udgangspunkt, har Frítt Val desværre ikke kapacitet til at fungere som bindeled mellem journalister og personer, der har personlige oplevelser med abort i det færøske sundhedssystem, da der er en række etiske forhold og mulige uhensigtsmæssige konsekvenser ved sådanne kontaktformidlinger. Derfor rådes du/I til at søge cases andre steder.

 

Der er desværre en begrænset almen viden om, hvordan aborter og forespørgsler om abort bliver behandlet i det færøske sundhedsvæsen, og vores viden herom er derfor heller ikke på et fuldstændigt niveau, hvor vi kan agere som en solid kilde. Hvis du/I har faktuelle spørgsmål eller ønsker mere dybdegående oplysninger om aborter i det færøske sundhedssystem, anbefaler vi, at du/I prøver at kontakte de sundhedsfaglige myndigheder på Færøerne.

 

Et lille opråb om journalistisk vinkling

Vi oplever meget tit, at danske medier, som dækker abortspørgsmålet på Færøerne, har ensidigt fokus på hvor konservativt et samfund Færøerne er. I sådanne tilfælde risikerer dækningen at blive tabloid, og handler mere om hvor chokerende bagvendte Færøerne er i forhold til Danmark, når det kommer til abort – sommetider endda på en måde, hvor man får indtryk af, at Danmark burde blande sig i færøske forhold for at hjælpe borgerne ud af den ulykkelige situation. Til det vil vi understrege, at vi ser kampen for fri abort på Færøerne som en kamp, som Færøerne må tage på egen hånd –ikke på grund af pres fra Danmark. Vi kan naturligvis ikke kontrollere vinklingen af dette emne i danske medier, men vi opfordrer journalister til at reflektere (selv)kritisk på den måde, som de præsenterer det færøske samfund i deres formidling (både når det kommer til dette og andre emner), og at være bevidste om de stereotyper, som bliver reproduceret, når fokus er på at fremstille Færøerne som et konservativt samfund, fremfor f.eks. at have fokus på de mange kræfter og strømninger, som ønsker at skabe et mere farverigt, retfærdigt og progressivt samfund.

bottom of page